Kim ernstig ziek

Vanaf januari 2017 is Kim uit de running vanwege een terugval in haar gezondheid.